Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwerstytetu Łódzkiego

ISBN/ISSN: 83-7171-655-9
Rok wydania: 2003
Format: 165 x 240 mm
Liczba stron: 93
Dostępność: zapas wyczerpany

"Nazwisko zmarłego w marcu 2001 r. profesora Świontka, teoretyka dramatu i teatru oraz norwidologa, znane jest wszystkim studentom kulturoznawstwa i polonistyki UŁ. I właśnie studenci profesora oraz jego przyjaciele z Katedry Teatru i Dramatu spisali wykłady, które wygłaszał w ciągu 20 lat. Nie było to łatwe, ponieważ profesor nie przychodził na zajęcia z gotowym odczytem. Opublikowane wykłady zostały odtworzone z notatek słuchaczy. Redaktorzy we wstępie do książki wspominają, że w wystąpieniach prof. Świontka ujawniała się postawa ironisty, sztukmistrza słowa posługującego się paradoksem czy aluzją. W kolejnych wykładach profesor badał wieloznaczność pojęcia "teatr", analizował jego miejsce wśród innych sztuk, zajmował się problematyką znaku i języka teatralnego oraz przekładu tekstu literackiego na potrzeby sceny. Publikacja wzbogacona jest o komentarze do wykładów, napisane przez Dobrochnę Ratajczak oraz Zbigniewa Osińskiego, bibliografię wybranych prac profesora oraz spis lektur omawiających podstawowe problemy teatrologii" kr Gazeta Wyborcza Łódź 10 października 2003