Pismo i różnica

Wydawnictwo: KR

ISBN/ISSN: 83-89158-43-4
Rok wydania: 2004
Format: 120 x 195 mm
Liczba stron: 532
Dostępność: zapas wyczerpany

Jacques Derrida to jeden z twórców i głównych przedstawicieli postmodernizmu. Punktem wyjścia Derridy jest teza o niemożności odnalezienia całościowego sensu tekstu (rozumianego tu szeroko: jako dowolny wytwór cywilizacji i kultury). Sens jest zawsze wielościowy, dany w "rozplenieniu" - jego odkrywanie dokonuje się poprzez tzw. dekonstrukcję, tj. swoisty demontaż, prowadzący do stworzenia zeń tekstów o rozmaitych znaczeniach.