Tragedia grecka w działaniu

Wydawnictwo: Homini

ISBN/ISSN: 83-89598-23-X
Rok wydania: 2004
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 315

Prof. Oliver Taplin jest wykładowcą w oksfordzkim Magdalen College, autorem ważnych książek o scenicznym wymiarze starożytnych tekstów dramatycznych: The Stagecraft of Aeschylus (1977), Greek Tragedy in Action (1978), Comic Angels (1993), współzałożycielem Archiwum Wystawień Dramatu Greckiego i Rzymskiego w Oxfordzie oraz czasopisma "Didaskalia" poświęconego problemom teatru antycznego. Książka Tragedia grecka w akcji należy do najważniejszych publikacji na temat scenicznego aspektu zachowanych dramatów greckich okresu klasycznego. Aspekt ów, skutkiem niefortunnego w tym przypadku wpływu opinii Arystotelesa, został w powszechnej świadomości zaniedbany lub wprost zapomniany. A przecież sztuki antyczne napisane zostały jako dzieła dramatyczne przeznaczone do realizacji scenicznej ? i nie wolno lekceważyć tego wymiaru na żadnym etapie lektury lub badań naukowych. Oliver Taplin przywraca współczesnym interpretacjom dzieł antycznych właściwą im perspektywę, pierwotną równowagę pomiędzy słowem a gestem i przedstawieniem. Pełen sens tragedii ujawnia się dopiero wtedy, kiedy staramy się go zobaczyć, a nie tylko wyczytać. Opracowanie Taplina stanowi nie tylko niezastąpioną pomoc w interpretacji dramatów antycznych podejmowanych przez filologów klasycznych, teatrologów i literaturoznawców, ale też konieczną lekturę dla reżyserów, scenarzystów i aktorów zainteresowanych realizacją udanych przedstawień scenicznych.