Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL

ISBN/ISSN: 978-83-7702-192-7
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 366

25,00 zł

więcej mniej

Słowo wstępne Część I: Dylematy antropologiczne Wojciech Kaczmarek: Teatr a antropologia przełomu XX i XXI wieku Ryszard Strzelecki: Teatr przełomu XX i XXI wieku wobec osoby ludzkiej Justyna Kazek: Człowiek wobec śmierci w dramacie współczesnym (na wybranych przykładach) Ks. Marian Lewko: Dramaturgia Wiesława Myśliwskiego wobec przemian współczesnej kultury Joanna Michalczuk: Źródło pytań o człowieka Przyczynek do refl eksji nad współczesnymi propozycjami dramatycznymi Anna Sobiecka: Misterium codzienności - Porozmawiajmy o życiu i śmierci Krzysztofa Bizio Krystyna Latawiec: Językowe spotkania postaci w konwencji "szczerej rozmowy" Izabela Tabor: Zjawisko "pokolenie porno" - sukces czy porażka polskiej dramaturgii po 1989 roku Część II: Dylematy sceny Jadwiga Czerwińska: Co nam zostało z teatru antycznego Janusz Skuczyński: Hamlet przełomu XX i XXI wieku Agata Brzóska: Sposób na Hamleta w teatrze polskim Jan Ciechowicz: Teatr Jana Klaty wobec tradycji Agnieszka Jarosz: Teatr mistyczny dzisiaj Ksiądz Marek Juliusza Słowackiego Anna Podstawka: Odkrywanie zapomnianych wartości. Dramaturgia Thorntona Wildera we współczesnym teatrze Agnieszka Oseła: Teatr obrzędowy dzisiaj Ks. Mariusz Lach sdb: Lubelscy kontynuatorzy alternatywy teatralnej lat siedemdziesiątych Krzysztof Babicki: Zadania teatru repertuarowego Leszek Mądzik: Spojrzenie

Źródło: www.poczytaj.pl

Klienci kupili również