Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

ISBN/ISSN: 978-83-232-2024-4
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 230

30,00 zł

więcej mniej


Wstęp. Pisanie jako dramatyzacja

Rozdział I. Dramatyczna teoria i estetyka antybinarna

Dramatyczna teoria czy dramat teorii?

Rozdział II. Doświadczenie dramatyczne a estetyka performatywna

Rozdział III. Dekonstrukcja jako problem estetyki (na przykładzie dramatycznego dyskursu Jacques'a Derridy)

   Piękna książka - piękna dekonstrukcja
   Teatr i dekonstrukcja (scenografie i przestrzenie liminalne)
   Zawieszenie ramy, głosu i przedstawienia

Rozdział IV. Estetyka sceny Wyspiańskiego (szkic do estetyki, szkic do sceny)

   Od labiryntu do kłącza
   Stojąc w katedrze - stojąc na scenie
   Wyspiański - artysta "światów możliwych"

Rozdział V. Narracyjne i dramatyczne ujęcia przestrzeni w dramacie XX wieku

   Od przestrzeni mimetycznej do przestrzeni performatywnej
   Droga w dramacie - drogi dramatu

Rozdział VI. Dramat i teatr absurdu w kontekście estetyki antybinar-nej i performatywnej

   Teatr absurdu w kontekście absurdu
   Teatr absurdu Arystofanesa i Derridy
   Absurd, tragedia, teatr i ciało
   Od fragmentu do powtórzenia - re:start
   Teatr absurdu - układ poznawczy (reprezentacji) czy performatywny (kreacji)?

Rozdział VII. Dyskurs performatywny w literaturoznawstwie

Rozdział VIII. Świat jako performance

   Od teatru przedstawienia do teatru powtórzenia Od zniszczenia do zmęczenia
   Od performance'u do estetyki performatywnej

Rozdział IX. Dyskurs dramatyczny w twórczości Tadeusza Różewicza

Rozdział X. Dramatyczna koncepcja literaturoznawczej interpretacji

   Rozrzucenie dramatu. Chodząc po tekstach

Rozdział XI. Dramatyczna teoria literatury wobec problemów wizualności

Rozdział XII. Światło jako metafora epistemologiczna

   Stan światła - stan świata
   Światło niejasne - wiedza niepewna. Światłocień interpretacji

Zakończenie. Czytanie jako od(roz)grywanie

Nota bibliograficzna

Indeks

Dramatic theory of literaturę. Outline of problems (Summary)