Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN/ISSN: 83-229-2304-X
Rok wydania: 2002
Format: 145 x 210 mm
Liczba stron: 192

12,10 zł

więcej mniej

Praca poświęcona jest strukturze i ewolucji filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autor dąży do opisania zasadniczych motywów decydujących o wewnętrznej dynamice myśli Witkacego. Brak spójności filozofii twórcy Nienasycenia, na który badacze zwracają uwagę od pewnego czasu, skłonił Macieja Soina do potraktowania poglądów ontologicznych, historiozoficznych i estetycznych Witkacego, jako dynamicznej struktury. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie o zasadę współistnienia sprzecznych elementów filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza.