La morale de Madame Dulska/Moralność pani Dulskiej

Wydawnictwo: Wydział Polonistyki UW

ISBN/ISSN: 978-83-62100-56-9
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 407
Dostępność: zapas wyczerpany

Rédaction Danuta Knysz-Tomaszewska Grzegorz P. Bąbiak et Cecile Bocianowski Publikacja zawiera przekład Moralności Pani Dulskiej - utworu uważanego za arcydzieło polskiego naturalizmu, który został dokonany przez Paula Cazina w latach 30. XX w. Moralność pani Dulskiej powstała w ciągu kilkunastu dni na przełomie października i listopada 1906 roku. Jej premiera odbyła się w teatrze krakowskim miesiąc później. Od tego czasu aż do dziś Moralność Pani Dulskiej nie opuściła sceny polskiej. W książce odnaleźć można także tłumaczenie wybranych tekstów krytycznych Zapolskiej poświęconych sztuce i teatrowi. W dziale opracowań umieszczono prezentację życia i twórczości Zapolskiej, przedstawiono jej karierę jako aktorki oraz w krytyczną analizę przekładu P. Cazina. Praca została uzupełniona uzupełniona kalendarium i bibliografią opracowań.

Źródło: www2.polon.uw.edu.pl