Poetyka cielesności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

ISBN/ISSN: 83-7188-074-2
Rok wydania: 2007
Format: 145x205
Liczba stron: 301

20,00 zł

więcej mniej

Problematyka cielesności w twórczości dramatycznej Różewicza dotyczy zmiany tradycyjnego myślenia o jego dramatach - jest próbą odejścia od rozważania jego utworów w kategoriach opozycji i binarności do myślenia opartego na nierozstrzygalnych sprzecznościach, ruchu i zmiennosci. [...] Poetyka cielesności należy do założeń Różewiczowskiego dramatu. Jako narzędzie systematycznej analizy tekstu dramatycznego odnosi się ona zarówno do struktury świata przedstawionego, jak i sposobu istnienia w tym świecie postaci dramatycznej Fragment Wstępu

(De)konstrukcja cielesności postaci w Kartotece
Dramat "realistyczno-poetycki" a poetyka cielesności
Przestrzeń dramatyczna a funkcja cielesności postaci
Postać kobiety i postać mężczyzny jako wyznaczniki poetyki cielesności
Zakończenie
Źródło: Księgarnia Akademicka