Ceremonie pamięci. 15 lat Teatru Przedmieście

Wydawnictwo: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu

ISBN/ISSN: 978-83-63706-60-9
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 214
Dostępność: od 3 do 5 dni

32,50 zł

więcej mniej

"Ceremonie pamięci" jest to publikacja dokumentująca i opisująca różne działania artystyczne teatru na przełomie lat. Autorami 11 artykułów są naukowcy, artyści, dziennikarze i animatorzy kultury m. in.: Michał Mizera, Roman Siwulak, Anna Jamrozek - Sowa, Magdalena Mach, Alina Bosak czy Antoni Adamski. Z recenzji naukowej prof. Zenona Ożoga: "Osoby, miejsca, zdarzenia, okoliczności, daty przewijają się w prezentowanych tekstach jak w kalejdoskopie, przypominając i oświetlając na nowo najważniejsze, bo nazywane bez żadnej przesady przełomowymi, wydarzenia w historii Teatru Przedmieście, ale też ujawniając epizody związane z poszczególnymi spektaklami, ich literackimi, filozoficznymi, egzystencjalnymi inspiracjami, pracą inscenizatorki/ów, scenografów, aktorów". Fragment tekstu dr Michała Mizery: „Między Wielopolem a Nienadówką. Między miastem a wsią. Między dzieciństwem a dojrzałością. Między teatrem wielkich pytań a intymnym teatrem śmierci. Między pamięcią a formą. Między zobowiązaniem wobec przodków i rozmową z duchami a zabawą i grą jako pocieszeniem. Tam właśnie odnalazł swoje miejsce Teatr Przedmieście Anety Adamskiej. W owym „pomiędzy” tkwi jego słabość i siła, tak nierozerwalnie szczepione w przypadku grupy ludzi, którzy teatrowi zdecydowali się poświęcić swoje pozazawodowe życie”.

Źródło: www.teatrprzedmiescie.pl