Teatr i jego architekt / Das Theater und sein Architekt

Wydawnictwo: Międzynarodowe Centrum Kultury

ISBN/ISSN: 83-85739-06-8
Rok wydania: 1993
Format: 300x205
Liczba stron: 125

W stulecie otwarcia gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. "Celem niniejszej publikacji jest przypomnienie złożonej genezy powstania nowego gmachu Teatru Miejskiego w Krakowie, wyjaśnienie jego architektury w kontekście drogi życiowej i twórczej Jana Zawiejskiego, wreszcie próba umiejscowienia krakowskigo teatru w historii architektury polskiej, a przede wszystkim w historii europejskiej architektury teatralnej. Praca składa się z trzech części. Rozdział pierwszy to w zasadzie skrót obszernej części biograficznej i dokumentacyjnej pracy "Jan Zawiejski. Architekt przełomu XIX i XX wieku". Jan Zawiejski jest nie tylko jednym z nielicznych architektów polskich XIX wieku, któremu dane było zrealizować monumentalny gmach teatralny, ale jest chyba jedynym, którego dorobek obejmuje projekty około dziesięciu dalszych scen. Rozdział drugi zawiera syntezę długiej i niekiedy dramatycznej historii powstania okazałego gmachu przy placu Św. Ducha. W rozdziale trzecim, analizując wartości artystyczne budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego, próbuję określić miejsce krakowskiej sceny w ewolucji architektury teatralnej XIX wieku w Europie." (ze wstępu Jacka Purchla)