Bitwa książek. Opowieść balii

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN/ISSN: 978-83-235-1137-3
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 190
Dostępność: zapas wyczerpany

Bitwa książek i Opowieść balii powstały między 1695 a 1704 rokiem i są to najważniejsze utwory we wczesnym dorobku satyrycznym Jonathana Swifta. W przekładzie na język polski ukazują się po raz pierwszy. W sporze między Starożytnymi a Nowożytnymi Swift stał mocno po stronie Starożytnych. Ich zwolennicy wierzyli, że myśl klasyczna i biblijna stale do nas mówi. Swift kpił ze swoich współczesnych, z ich kultu nauki, religijnej hipokryzji, ulegania chwilowym literackim modom, a robił to, genialnie posługując się ironią i groteską, z wielką inwencją konstruując piętrowe absurdy.

Źródło: www.azymut.pl