PL21. Polski plakat 21 wieku

Wydawnictwo: Znak

ISBN/ISSN: 978-83-905899-5-4
Rok wydania: 2008
Format: 244x300mm
Liczba stron: 400
Dostępność: nakład wyprzedany; niedostępny u wydawcy

Poprzez zebrane w tym albumie prace starano się pokazać, jaki jest polski plakat współczesny. Na kilkuset stronach zgromadzono prawie 600 reprodukcji plakatów powstałych w latach 2001-2007. Są to dzieła 88 twórców, przedstawicieli różnych pokoleń, stylów i szkół, obrazujące różnorodność, bogactwo i doskonałą kondycję polskiego plakatu u początku nowego tysiąclecia. Jeden z tekstów wstępnych przypomina o historii polskiego plakatu, drugi zaś stara się scharakteryzować jego współczesną sytuację. Uzupełnienie stanowią noty biograficzne artystów, indeks autorów i bibliografia. Natomiast spis wystaw polskiego plakatu organizowanych w latach 2001-2007 ukazuje, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się on w całym świecie.

Źródło: znak