Pierwsze półwiecze plakatu w Polsce 1900 - 1950

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

ISBN/ISSN: 978-83-227-2958-8
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 283
Dostępność: zapas wyczerpany

Prace składające się na niniejszy tom opisują w większości szczegółowe problemy sztuki plakatu w Polsce od jego początków w końcu XIX wieku do połowy wieku XX. W tym czasie grafika plakatowa, również w Polsce, pokonuje kilka etapów przemian, niejednokrotnie dowodzi swojej sprawności jako medium kultury, reklamy i wszelkiego typu propagandy. Plakat zdobywa popularność, przyjmowany jest w końcu XIX wieku z sympatią jako pomysłowe urozmaicenie wspólnej przestrzeni między prasowym inseratem a ulicznymi powierzchniami ogłoszeniowymi i odtąd towarzyszy mu stałe zainteresowanie. Autorzy zebranych w książce tekstów opisują problemy sztuki plakatu z okresu ponad półwiecza, stosując różne perspektywy, od ujęcia większych całości w kontekście zmian społecznego odbioru zjawiska plakatu, po analizę twórczości wybitnych indywidualności grafiki użytkowej (plakat Stefana Norblina po raz pierwszy w historii sztuki zostaje szerzej opracowany w niniejszym tomie). Pierwsze półwiecze polskiego plakatu 1900-1950 Dostawa kurierem od 10,50 zł. Sprawdź!

Źródło: bonito.pl