Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie

ISBN/ISSN: 978-83-7177-859-9
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 224
Dostępność: zapas wyczerpany

Książka "Zapisane w operze. Studia i szkice z historii i estetyki opery" przyjmuje jako założenie ukazanie wszelkich możliwych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, znajdujących swe odbicie w niektórych dziełach operowych. Będą do nich należały wydarzenia i postaci historyczne, dzieła literackie, na podstawie których powstawały libretta operowe, cechy szeroko rozumianej kultury i literatury, a także estetyki czasów, w których te dzieła powstawały. Książka Elżbiety Nowickiej ma ogromny walor poznawczy, dotyczący nie tylko faktografii, ale najszerzej rozumianej kultury, tak filozoficznej, jak artystycznej, literackiej i wreszcie muzycznej omawianych epok. Jednocześnie przyjęta w niej perspektywa łączenia spojrzenia literaturoznawcy, muzykologa i kulturoznawcy pozwala dostrzegać zjawiska, sytuujące się „pomiędzy” zjawiskami rzeczywistymi, intelektualnymi a danym im wyrazem artystycznym.

Źródło: www.ksiazki-historia.pl