Wyprzedaż zdjęcie Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena

Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena

Wydawnictwo: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

ISBN/ISSN: 978-83-60929-46-9
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 279

20,00 zł

więcej mniej


Wstęp

Rozdział 1. Teoria utworu słownomuzycznego w XVIII wieku

1.1. Rola słowa i muzyki w osiemnastowiecznych teoriach estetycznomuzycznych

1.2. Relacje słowa i muzyki w dziele wokalnoinstrumentalnym – aspekt strukturalny

1.2.1. Akcent gramatyczny a akcent muzyczny

1.2.2. Teoria rytmu muzycznego w XVIII wieku a prozodia antyczna. Versfuß – Klangfuß

1.2.3. Intonacja i zjawiska wysokościowe

1.3. Relacje słowa i muzyki w dziele wokalnoinstrumentalnym – aspekt semantyczny

1.3.1. Inventio

1.3.2. Dispositio

1.3.3. Elaboratio

1.3.4. Decoratio

1.4. Wzorcowe opracowanie utworu słownomuzycznego – podsumowanie

Rozdział 2. Tekst w twórczości wokalnoinstrumentalnej Beethovena – dobór, charakterystyka i zawartość ideowa

2.1. Wykształcenie i kultura literacka Beethovena

2.2. Ważniejsi autorzy tekstów do muzyki wokalnej Beethovena

2.3. Beethovenowskie kryteria doboru tekstów do opracowania muzycznego – próba rozpoznania

2.3.1. Odniesienia autobiograficzne i kategoria Selbstidentifizierung

2.3.2. Zawartość ideowa tekstów umuzycznionych przez Beethovena

2.3.3. Kategorie językowe szczególnie poszukiwane przez Beethovena w tekstach przeznaczonych do opracowania muzycznego

2.4. Beethoven jako autor tekstów do własnej muzyki

Rozdział 3. Aspekt strukturalny twórczości wokalnoinstrumentalnej Beethovena – prozodia, rytm, interpunkcja

3.1. Osiemnastowieczny zwrot ku antycznym formom poetyckim. Beethoven i wiersz heksametryczny

3.2. Hierarchia i sposoby akcentuacji wyrazów w języku niemieckim i w muzyce wokalnej Beethovena

3.3. Rytm wiersza – interpunkcja – opracowanie muzyczne. Problem wzajemnych zależności

3.4. Uwarunkowania i konsekwencje Neutextierung – wprowadzania nowego tekstu do istniejącej melodii. Przypadek Erste Liebe / Primo amore i partii wokalnej Fantazji na fortepian, chór i orkiestrę op. 80

Rozdział 4. Aspekt semantyczny twórczości wokalnoinstrumentalnej Beethovena

4.1. Beethoven i semantyka tonacji

4.2. Beethoven i figury retorycznomuzyczne

4.2.1. Figury oparte na naśladownictwie wizualnym

4.2.2. Figury dźwiękonaśladowcze (Onomatopoeien)

4.2.3. Figury ekspresywne (wyrażające uczucia)

4.3. Sytuacja archetypowa „człowieka wyrwanego z ciemności” – ideowe miejsca wspólne i ich muzyczna interpretacja

Suplement. Pomiędzy strukturą a semantyką. Integracja formy a związki słownomuzyczne w cyklach Beethovena: GellertLieder op. 48 i An die ferne Geliebte op. 98

Zakończenie

Słowniczek terminów literackich występujących w tekście

Spis przykładów

Spis tabel

Bibliografia

Indeks nazwisk

Summary

Klienci kupili również