Media globalne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN/ISSN: 978-83-233-2885-8
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 304
Dostępność: zapas wyczerpany

Media globalne stanowią całościowy i aktualny przegląd zagadnień związanych z produkcją i odbiorem mediów na całym świecie. Poruszane w książce zagadnienia obejmują: * historyczny rozwój nowych mediów oraz zmiany, jakie nastąpiły w sektorze mediów za sprawą globalizacji; * różnice pomiędzy funkcjonowaniem usług medialnych na poszczególnych rynkachregionalnych i narodowych; * sposoby adaptacji na świecie takich programów, jak Big Brother czy Milionerzy, oraz czynniki lingwistyczne i kulturowe wpływające na odbiór formatów tych programów; * zakres i funcjonowanie regulacji dotyczących globalnych organizacji medialnych. Terry Flew prezentuje teorie na temat globalizacji na tle nowych, interdyscyplinarnych perspektyw naukowych. John Sinclair, Uniwersytet w Melbourne Media globalne to wszechstronna analiza procesów produkcji i cyrkulacji informacji oraz kultury podejmowana z różnych perspektyw: polityki i ekonomii politycznej, kulturoznawstwa, antropologii, przemysłów kultury. [...] Autorka przedstawia media globalne jako narzędzia komunikacji i źródła informacji, a także jako narzędzia do budowania ponadnarodowych społeczności w cyberprzestrzeni, zwraca uwagę na media jako nową przestrzeń, w której użytkownicy lokują zasoby informacji, wiedzy, kultury, a zarazem korzystają z zasobów kreowanych przez innych użytkowników. Z recenzji Kazimierza Krzysztofka, SWPS w Warszawie

Źródło: www.e-libera.pl