Adam Mickiewicz - Juliusz Słowacki. Psychobiografia naukowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN/ISSN: 978-83-233-3248-0
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 506 + CD
Dostępność: zapas wyczerpany

Adam Mickiewicz - Juliusz Słowacki: psychobiografia naukowa to książka wpisująca się w długą tradycję pisania biografii polskich romantyków, dlatego może być użyteczna dla badaczy i studentów, zarówno literaturoznawców, jak i psychologów twórczości. Ale jest to również pasjonująca historia odkrywania nieznanych aspektów biografii obu poetów dla wszystkich, którzy interesują się życiem wielkich polskich twórców. Jest to psychobiografia naukowa, czyli psychologiczna analiza przebiegu życia Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Nieprzypadkowo biografie najwybitniejszych polskich romantyków omawiane są porównawczo. Twórcy, niemalże od początku zestawiani z sobą, są tu z jednej strony portretowani niezależnie, jednak z drugiej strony perspektywa podobieństw i różnic ich biegów życia prowadzi autorkę do stawiania pytań o odmienność drogi twórczej każdego z nich. Książka ta jest również próbą diagnozy dzisiejszego stanu biografiki w nauce o literaturze. Autorka omawia literackie i naukowe gatunki biograficzne, porusza również kwestię statusu badań biograficznych w świetle tez narratywistycznej filozofii historii czy problem wykorzystywania psychologii w biografii. Rozważania literaturoznawcze dopełniają koncepcje zaczerpnięte z psychologii twórczości jako nowej perspektywy teoretycznej i metodologicznej dla współczesnej biografiki naukowej.

Źródło: www.poczytaj.pl