Homo transcendens w świecie Gombrowicza

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL

ISBN/ISSN: 83-7363-169-0
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 281

Edward Fiala w swojej rozprawie formułuje nową wizję dzieła Gombrowicza. [...] Autor książki znajduje oparcie we współczesnej psychoanalizie, zwłaszcza w myśli późnego Ericha Fromma, od którego przejmuje kluczową dla siebie kategorię "idola" i nią objaśnia niemal całą wizję antropologiczną pisarza, zarówno tę wpisaną w utwory literackie, jak i tę, która manifestuje się w jego pozaliterackich przekonaniach. W takim kontekście człowiek w świecie Gombrowicza jawi się jako homo transcendens, przekraczający wszelkie możliwe ograniczenia i granice [...]. Nawet jeśli ceną miałby być dramatyczny konflikt między wolnością i prawdą absolutną. Z recenzji prof. Władysława Panasa

Źródło: www.poczytaj.pl