Czas Apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII

Wydawnictwo: Neriton

ISBN/ISSN: 978-83-7543-270-1
Rok wydania: 2013
Format: 205 x 290
Dostępność: zapas wyczerpany

„Świat, który miał swój początek w czasie i przestrzeni, musi też mieć swój koniec. Świadomość tego faktu od tysiącleci poruszała zbiorową wyobraźnię, tworząc wizje zagłady całej znanej nam rzeczywistości. W każdym właściwie kręgu kulturowym istnieją opowieści o dniach ostatecznych, poprzedzonych znakami zapowiadającymi ich nadejście. Koniec tego świata, nawet w wymiarze kosmicznym, nie oznacza jednak triumfu nicości, gdyż wiąże się z nim transformacja całego uniwersum, początek rzeczywistości doskonałej i nieskażonej żadną ułomnością. Objawienie tajemnic końca świata jest ważną częścią prorockich ksiąg Starego Testamentu, a wraz z Apokalipsą św. Jana znalazło swoje miejsce w kanonie pism Nowego Przymierza. Wyobrażenia eschatologiczne były kształtowane również przez myślicieli późniejszych epok; ekstatyczne wizje przypisywane prorokom i przywódcom religijnym wieściły zarówno straszliwą katastrofę świata, jak i bezpośrednią ingerencję Boga w losy ludzkości.[…] Przekonanie o rychłym nadejściu królestwa pokoju albo Królestwa Bożego, poprzedzonego okresem ucisku i prześladowań, skłaniało do szukania jego zapowiedzi w bieżących wydarzeniach, do reinterpretacji dawnych tekstów i nasycania ich nową treścią.[…] W niniejszym tomie zostały zebrane artykuły historyków, teologów, historyków sztuki, badaczy literatury oraz życia religijnego. Wszystkie składają się na różnorodną panoramę zjawisk, jakie zachodziły w kulturze europejskiej od samych początków jej istnienia aż do zjawisk okresu nowożytnego.” Ze wstępu

Źródło: www.olesiejuk.pl