Od kontestacji do relacji. Człowiek wobec Boga w dramacie Młodej Polski

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL

ISBN/ISSN: 978-83-7363-54-1
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 276

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZPOZNANIE OBSZARU BADAŃ 1. Związek sacrum i dramatu w modernizmie 2. Potrzeba nowej metodologii 3. Trzy propozycje badawcze ROZDZIAŁ II BYCIE JAK BÓG. KRYZYS ANTROPOLOGICZNY PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU NA ZACHODZIE A DRAMATURGIA MŁODEJ POLSKI 1. Zmaganie ze światem, ciałem i demonem 2. Człowiek wobec Boga w dramaturgii europejskiej 3. Przemiany w dramacie i teatrze Młodej Polski Ekskurs 1 Świat zdesakralizowany. Jan Kasprowicz, Uczta ROZDZIAŁ III GDZIE TWOJA MIŁOŚĆ? CZŁOWIEK WOBEC BOGA OJCA W DRAMACIE MŁODEJ POLSKI 2. Bóg zagrożony 4. Ojciec i Syn Ekskurs 2 Sędzio, godzisz we mnie. Człowiek wobec Boga w dramacie Stanisława Wyspiańskiego Sędziowie ROZDZIAŁ IV KIEDYŻ SIĘ JEGO MĘKA SKOŃCZY? CHRYSTUS W DRAMATURGII MODERNIZMU 1. Jezus a kryzys antropologiczny przełomu XIX i XX wieku 2. Krzyż przeklnę, Chrystusa godło 7. Samozwańczy Mesjasz Ekskurs 3 Zgasły na krzyżu. Chrystus i zbawienie człowieka w dramacie Jana Kasprowicza Na Wzgórzu Śmierci ROZDZIAŁ V KRÓLESTWO PARAKLETA ZAMIAST ZAKOŃCZENIA DWIE ODPOWIEDZI NA KRYZYS PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU Indeks osób

Źródło: www.wydawnictwokul.lublin.pl