Doświadczenie (syn)estetyczne

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

ISBN/ISSN: 978-83-7638-560-0
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 351

28,00 zł

więcej mniej

Mateusz Chaberski zajmuje się w swojej książce przedstawieniami site-specific. To niezwykle różnorodne zjawiska artystyczne, obejmujących działania z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i instalacji artystycznych. Ta różnorodna specyfika prowokuje autora do sformułowania zupełnie nowej metody ich badania. Metody, która powinna wyjść poza tradycyjny model analiz teatrologicznych, zakładających ścisły podział na scenę i widownię. Głównym założeniem książki jest zatem przedstawienie nowego sposobu badań przedstawień site-specific czy – szerzej rzecz ujmując – nowy język opisu tego typu działań. Jak pisze autor we wstępie do swojej publikacji „Powinien on objąć wzajemne oddziaływania, jakie zachodzą między wszystkimi ich uczestnikami – przestrzenią, obiektami i strategiami artystycznymi, wprowadzanymi do niej przez twórców, a także tymi, którzy w niej przebywają” Jednocześnie szczególny nacisk kładzie autor na analizę doświadczenia uczestników tego typu przedstawień, których, w kontekście tak złożonych doświadczeń teatralnych nie sposób już nazywać „widzami” - w tradycyjnym rozumieniu tego słowa wiążącym się z okulocentrycznym modelem odbioru sztuki.

Klienci kupili również