Filozofia teatru. Wykłady uniwersyteckie

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL

ISBN/ISSN: 978-83-7702-834-6
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 192

Filozofia teatru zaprezentowana na kartach tej książki miała pierwotnie postać wykładu dla doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wygłoszonego na UMCS w roku 1993. Czytelnik znajduje tutaj rzetelne ujęcie filozoficznej refleksji nad teatrem w przemyślanym wyborze, z zachowaniem należytej wagi omawianych zjawisk. Całą tę obiektywność zawdzięczamy intelektualnemu doświadczeniu Ireny Sławińskiej, jej wieloletniemu (ogarniającemu cały niemal wiek XX) obcowaniu z tradycją europejską. Dlatego książka prócz wiedzy przekazuje także swoiste świadectwo Uczonej, bliskiego obserwatora rozkwitu i przemian myśli, która stała się materiałem wykładu dla doktorantów. Ryszard Strzelecki

Źródło: www.kul.com.pl

Klienci kupili również