Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast

Wydawnictwo: Międzynarodowe Centrum Kultury

ISBN/ISSN: 978-83-63463-07-6
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 408

Pierwsza przełożona na polski publikacja autorstwa prof. Josepha Rykwerta, światowej sławy historyka sztuki i krytyka architektury polskiego pochodzenia, profesora uniwersytetów w Essex i Cambridge, obecnie profesora emerytowanego University of Pennsylvania, visiting professor wielu uczelni na świecie. Powab miejsca (The Seduction of Place) jest jedną z najważniejszych prac w jego dorobku, erudycyjnym wykładem dziejów relacji człowieka i miasta prześledzonych od starożytności i doprowadzonych do czasów nam współczesnych. Spojrzeniem na miasto pod kątem tego, jak ono się jawi ludzkim zmysłom i próbą odczytania tego, co „powierzchnia miasta” ma do powiedzenia, a co ukrywa. Przede wszystkim jednak spojrzeniem na miasto jako na wypadkową woli i działań człowieka, świadomych i nieuświadamianych, nie zaś rezultat działania bezosobowych sił czy twór o racjonalno-ekonomicznych prawidłach rozwoju. Joseph Rykwert, ceniony historyk i krytyk architektury, 18 września 2013 roku został uhonorowany the Royal Gold Medal (Złotym Medalem Królewskim), najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Royal Institute of British Architects (Królewski Instytut Architektów Brytyjskich). The Royal Gold Medal RIBA, jedno z najbardziej prestiżowych odznaczeń architektonicznych na świecie, został ustanowiony w roku 1848, a nominację do niego musi osobiście zatwierdzić brytyjska królowa. Nagroda co roku przyznawana jest architektowi lub grupie architektów, których praca ma znaczący wpływ na architekturę w skali międzynarodowej.

Źródło: www.azymut.pl