Performatywność reprezentacji. Widzialne/niewidzialne

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

ISBN/ISSN: 978-83-7638-322-4
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 330

20,00 zł

więcej mniej

Zmiana, która nastąpiła w naukach humanistycznych wraz z tak zwanym zwrotem performatywnym, zachęca do ponownego zbadania i redefinicji klasycznego pojęcia "reprezentacji". W tradycyjnym rozumieniu dotyczy ono wytwarzania znaczeń, pojmowanego raczej statycznie niż procesualnie, raczej "czytanego" w poststruktualistycznym paradygmacie lekturowym niż odsłanianego jako performans. Właśnie to przejście od kultury jako tekstu do kultury jako performansu, a w szczególności redefinicji pojęcia "reprezentacji" w ramach nowego paradygmatu metodologicznego, stanowiły punkt wyjścia dla naszej pracy. (Fragment "Wstępu")

Źródło: www.akademicka.pl