Wyprzedaż zdjęcie Praca kobiety nigdy się nie kończy/A Woman's Is Never Done Work

Praca kobiety nigdy się nie kończy/A Woman's Is Never Done Work

Wydawnictwo: Międzynarodowe Centrum Kultury

ISBN/ISSN: 978-83-63463-04-5
Rok wydania: 2013
Format: 245 x 280
Liczba stron: 286

39,95 zł

więcej mniej

Album towarzyszy wystawie, której tytuł zaczerpnięty został z siedemnastowiecznej angielskiej pieśni (A woman’s work is never done). W albumie przedstawiono sto dwadzieścia sześć niezwykle pięknych, europejskich rycin powstałych od schyłku XV do połowy XIX wieku. Grafikom towarzyszą obszerne opisy przybliżające ich historię i tematykę. Obok słynnych plansz największych mistrzów: Albrechta Dürera i Rembrandta van Rijn, znalazły się tu rzadko pokazywane kreacje grafików XVII i XVIII stulecia, przede wszystkim holenderskich i francuskich. Różnorodność spojrzeń artystycznych dobrze ilustruje złożoność tematyki kobiecej, a szerokie granice czasowe pozwalają odnaleźć podobieństwa oraz różnice w jej postrzeganiu. Album dopełniają pojedyncze prace współczesnych polskich artystów (m.in. Aliny Szapocznikow i Xawerego Dunikowskiego).

Źródło: www.mck.krakow.pl