Teatr. Dramat. Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005)

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL

ISBN/ISSN: 978-83-7363-466-4
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 238

Prezentowana książka jest próbą ogarnięcia dorobku Katedry Dramatu i Teatru KUL, która w 2005 r. obchodziła 30-lecie istnienia. Zawiera materiały z dwóch konferencji: 16listopada 2004 („Profesor Irena Sławińska (1913-2004). Ethos – Dzieło – Recepcja”) oraz 17 maja 2005 („Ksiądz profesor Marian Lewko (1936-2002). Salezjanin – Teatrolog – Wychowawca”). Do książki dołączono również aneksy dokumentujące dokonania naukowe pracowników i studentów Katedry: spisy prac magisterskich i doktorskich, informacje o zorganizowanych konferencjach i realizowanych programach naukowo-badawczych oraz wykaz książek i czasopism wydawanych staraniem Katedry. SPIS TREŚCI Od redaktorów Marian Lewko: Tradycja i dzień dzisiejszy Katedry Dramatu i Teatru Wojciech Kaczmarek: Post scriptum do dziejów Katedry Część I Irena Sławińska (1913-2004): Dzieło - ethos - recepcja Wojciech Kaczmarek: Irena Sławińska - erudycja i praca Maria Staniszewska: Młodzieńcze fascynacje Ireny Sławińskiej Stefan Sawicki: W kręgu nauki i wiary Józef Japola: Pani Profesor wobec imponderabiliów Józef J. Fert: W kręgu Norwida Halina Sawecka: Romanistka Danuta Bilińska: Fascynacje Eliotem Ryszard Strzelecki: Ku antropologii teatru Krzysztof Wójcicki: Teatr i wiara Jan Ciechowicz: O Irenie Sławińskiej w ogólności Część II Ks. Marian Lewko (1936-2002): Salezjanin - teatrolog - wychowawca Ks. Remigiusz Popowski: Ks. Marian Lewko - salezjanin Wojciech Kaczmarek: Teatrolog i literaturoznawca Anna Podstawka: Badacz Strindberga Ryszard Strzelecki: Krytyk teatralny Joanna Michalczuk: Mistrz i nauczyciel Anna M. Piechówka: Wobec studentów i doktorantów Izabela Brodzińska: Pamięci drogiego wychowawcy Anna Podstawka: Księgozbiór Profesora Część III Inicjatywy badawcze i prace Katedry Dramatu i Teatru w latach 1975-2005 Wykaz prac magisterskich Wykaz prac doktorskich Książki i czasopisma wydane zespołowo oraz indywidualnie przez pracowników Katedry Węzłowe programy naukowo-badawcze PAN i granty KBN realizowane przez Katedrę Sesje i konferencje zorganizowane przez Katedrę

Źródło: www.wydawnictwokul.lublin.pl