Listy do młodego poety

Wydawnictwo: Czuły barbarzyńca

ISBN/ISSN: 978-83-60318-72-0
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 111

Rainer Maria Rilke (1875-1926) - wybitny austriacki poeta, twórca liryki symbolistycznej; pozostawił po sobie również obszerną korespondencję. Zgromadzone w tomie listy stanowią swoiste credo poetyckie autora

Źródło: www.dlakazdego.księgarniaht.pl