Dialog w dramacie

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

ISBN/ISSN: 83-7188-656-X
Rok wydania: 2004
Format: 145 x 205 mm
Liczba stron: 373

29,00 zł

więcej mniej

Zamieszczone w zbiorze teksty bardzo szeroko ujmują problem dialogu. Znaczna rozpiętość czasu powstania interpretowanych utworów, odmienne optyki badawcze (...) i różne rozumienie samego pojęcia dialogu sprawiają, że tom nie powinien być traktowany jako praca zamykająca czy scalająca. Widzieć w nim należy raczej dążenie do sproblematyzowania i wypunktowania intrygujących czy spornych kwestii oraz próbę włączenia się w nurt żywej dziś refleksji na temat przeobrażeń współczesnej formy dramatycznej i teatralnej. Ze Wstępu