Przez pryzmat kultury

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN/ISSN: 978-83-235-1819-8
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 301
Dostępność: zapas wyczerpany

Książka stanowi przyczynek do rozumiejących analiz współczesnego transformowania kultury. Zawarte w niej studia obejmują zmiany kulturowe, widoczne szczególnie w zmianach semantycznych dotychczasowych znaczeń i przejawiające się w konfliktach symbolicznych w różnych obszarach kultury, stanowiąc wskaźnik przemian ponowoczesnych. Autorka podejmuje próbę rekonstrukcji głównych problemów widocznych w nowych orientacjach w socjologicznej teorii kultury. Pokazuje, jak ważne są sposoby udzielania odpowiedzi na pytania: "?Jaka wiedza kulturowa??" i "?Po co nam wiedza kulturowa?"?.

Źródło: www.azymut.pl