Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956-1968

Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

ISBN/ISSN: 978-83-61850-34-2
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 334
Dostępność: zapas wyczerpany

Otrzymaliśmy pierwszą pracę, w której dokonano na tak szeroką skalę analizy fascynującego socjologicznie zjawiska, jakim był żydowski ruch młodzieżowy w PRL, i to w oparciu o inne źródła niż tylko przefiltrowane przez upływ czasu wspomnienia emigrantów marcowych. Na podkreślenie zasługuje także wyważone podejście Autora, który nie uległ fascynacji ani >>mroczną stroną ludzkości<< (czyli materiałami wytwarzanymi przez SB i MSW), ani silnymi emocjami, które do dziś są w środowisku emigrantów obecne. Książka jest napisana żywym, wciągającym językiem.

Źródło: www.azymut.pl