Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN/ISSN: 83-233-16-92-9
Rok wydania: 2003
Format: B5
Liczba stron: 276
Dostępność: zapas wyczerpany

Celem niniejszej książki jest prezentacja i analiza te części światopoglądu teatralnego, zawartego w powstałych do końca XIX wieku polskich tekstach poświęconych teatrowi, która dotyczy najbardziej podstawowych (z perspektywy epoki), a zarazem najogólniejszych problemów sztuki aktorskiej, wyznaczających jej swoistą filozofię. Omówione są w niej kolejno następujące zagadnienia: problem definicji sztuki aktorskiej i jej miejsca wśród innych sztuk pięknych; związek aktorstwa i literatury; sposób rozwiązywania alternatywy #typ czy charakter#; koncepcje dotyczące aktorskiego przebiegu procesu twórczego oraz sposobów i warunków w jakich możliwe było wykorzystanie materiału czerpanego z rzeczywistości. Oglądane w całości tworzą zarys bardzo odmiennego od współczesnego sposobu myślenia o aktorstwie, teatrze, człowieku.