Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 roku. Z dziejów idei

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ISBN/ISSN: 83-232-0946-4
Rok wydania: 1999
Format: 205x145
Liczba stron: 261

32,00 zł

więcej mniej

Książka jest próbą rekonstrukcji świadomości ideowej twórców teatru polskiej emigracji w Londynie (w latach wojennych i powojennych). Praca prezentuje patronów tego teatru (W.Bogusławski oraz kontynuatorzy jego idei teatralnej służby narodowej), jego źródła i wzory (pierwsza scena narodowa lat 1765-1767, sceny amatorskie i patronackie XIX wieku, teatry legionowe powstałe w okresie I wojny światowej i kabarety warszawskie okresu XX-lecia międzywojennego) oraz tradycję (romantyczna idea walki narodowowyzwoleńczej).