Krótka historia teatru amerykańskiego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ISBN/ISSN: 83-232-1424-7
Rok wydania: 2005
Format: 205x145
Liczba stron: 385

42,50 zł

więcej mniej

Krótka historia teatru amerykańskiego jest syntetyczną,wybiórczą i zwięzłą monografią dziejów teatru w Stanach Zjednoczonych na ich obecnym terytorium w ciągu trzech stuleci (XVIII, XIX, XX). Przedstawia historię teatru kolonialnego w Ameryce (XVIII w.), a następnie historię właściwą teatru amerykańskiego (od powstania USA do roku 2000); opisuje główne wydarzenia i przemiany życia teatralnego, prądy artystyczne i metody twórcze oraz widowiska i budownictwo teatralne; kreśli też sylwetki artystów. Całość skoncentrowana jest na teatrze dramatycznym. Historia teatru amerykańskiego przedstawiona jest na tle dramatycznej historii Ameryki, z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń politycznych i procesów kulturowych.