Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

ISBN/ISSN: 978-83-7467-172-9
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 353

Koncepcja pracy "Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna" wyrasta z potrzeby uzupełnienia niewątpliwej luki, jaką stanowi brak powojennej historii słupskiego teatru, jest także próbą zmierzenia się ze współczesnym modelem monografii historyczno-teatralnej. (...) W grupie opracowań należących do nienazwanej nigdy serii "miasta teatralne" Słupsk swojej monografii dotąd nie ma, poza opublikowanym przeze mnie zarysem historyczno-dokumentacyjnym. Wydaje się jednak, że słupski teatr na swoją monografię w pełni zasługuje. Polskie teatry działają w Słupsku - z krótkimi przerwami - od 1945 roku. Na ukształtowanie się swoistego paradygmatu genius loci teatru w Słupsku największy wpływ miał rozwój samego miasta. Charakter miejsca w odniesieniu do teatru lokalnego był nie tylko czynnikiem porządkującym, lecz także wyznaczającym warunki i możliwości jego rozwoju. Lepsze i gorsze okresy historii teatru wiązały się z konkretnymi wydarzeniami w historii samego miasta. Stąd cezurą początkową dla badania jego dziejów stał się rok 1945, końcową rok 2010. (...) Pracę otwiera rozdział zatytułowany Trudne początki, poświęcony pierwszym latom funkcjonowania w powojennym Słupsku Teatru Polskiego, przekształconego następnie w Teatr Miejski. Kronika wydarzeń obejmuje lata 1945-1953 i związana jest z przyłączeniem miasta do państwa polskiego. (...) Rozważania zamyka próba oceny wybranych dokonań artystycznych słupskich teatrów (Tytułem zakończenia), uwzględniająca z jednej strony tradycję inscenizowania w Słupsku monodramów, z drugiej - kategorię teatru lokalnego oraz jego znaczenia dla budowania lokalnej tożsamości kulturowej regionu. Spojrzenie na słupskie dokonania teatralne w perspektywie teatru lokalnego najpełniej oddaje wartość osiągnięć artystycznych poszczególnych zespołów i scen teatralnych Słupska. W pracy zgromadzone są także niezbędne materiały dokumentacyjne, będące po części uzupełnieniem, po części rozszerzeniem wstępnego zarysu historyczno-dokumentacyjnego. W końcowej części zaprezentowany został wykaz wszystkich słupskich przedstawień oraz inicjatyw teatralnych z lat 1945-1953 (aneks 1: Teatr w Słupsku 1945-1953), realizacje sezonu teatralnego 2009/2010 (aneks 2: Lata 2009-2010 w teatrze słupskim), wykaz inscenizacji sztuk Stanisława Ignacego Witkiewicza, z wybranymi recenzjami (aneks 3: Witkacy w Słupsku), przedstawienia pomorsko-kaszubskie Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" (aneks 4: Motywy pomorskie w przedstawieniach PTL "Tęcza" w Słupsku) oraz wykaz widowisk plenerowych Teatru Rondo wraz z wybranymi scenariuszami (aneks 5: Słupskie widowiska plenerowe).

Źródło: www.

Klienci kupili również