Radosinske naivne divadlo. Między konwencją a kontestacją

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ISBN/ISSN: 83-226-1331-8
Rok wydania: 2004
Format: 170x235
Liczba stron: 152

Kultura słowacka jest w Polsce mało znana i pozostaje w cieniu kultury czeskiej. Spośród wszystkich dziedzin sztuki bodaj najwięcej wiemy o słowackiej kulturze ludowej, zupełnie nie znając słowackiego teatru. Prezentowana pozycja pozwala poprawić ten stan rzeczy. Pierwszy i drugi rozdział pracy poświęcony jest historii teatru słowackiego i historycznym uwarunkowaniom działalności radoszinskiej sceny. Rozdział trzeci prezentuje koncepcję Radošinskiégo naivnego divadla jako teatru autorskiego oraz poglądy na sztukę teatralną założyciela tegoż teatru - Stanislava Štepki. W rozdziałach czwartym i piątym Autorka analizowała proces twórczy i jego efekty (specyficzna poetyka, próba odczytania wpisanej w dzieło indywidualności twórców). Przedmiotem opisu kolejnych rozdziałów były te inscenizację, które określiły poetykę teatru, w najbardziej typowy sposób wykorzystując tworzywo teatralne. Niniejsza praca jest efektem fascynacji teatrem liczącym blisko czterdzieści lat, teatrem niezwykłym, który od chwili powstania cieszy się wielką popularnością wśród widzów.