Nowość zdjęcie Cricot idzie!/ Cricot is coming!

Cricot idzie!/ Cricot is coming!

Karolina Czerska (red.)

Wydawnictwo: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

ISBN/ISSN: 978-83-61213-14-7
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 295
Oprawa: twarda

60,00 zł

więcej mniej

Spośród teatrów eksperymentalnych w dwudziestoleciu międzywojennym jeden wpisał się w historię polskiej sceny szczególnie: był to teatr plastyków Cricot, założony przez Józefa Jaremę i skupiający absolwentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, awangardowych literatów oraz krytyków. Ten najdłużej funkcjonujący teatr awangardowy międzywojnia oficjalnie rozpoczął działalność w Krakowie w 1933 roku i pozostawał aktywny aż do roku 1939. W ostatnim sezonie występował głównie w Warszawie, a jego plany na przyszłość pokrzyżował wybuch II wojny światowej.

Niezwykłość teatru Cricot była wynikiem zespolenia działań wielu wyrazistych osobowości ówczesnego życia artystycznego. Z teatrem współpracowali twórcy należący do Grupy Krakowskiej: Maria Jarema, Jonasz Stern, Henryk Wiciński, Adam Marczyński, a ponadto Zbigniew Pronaszko, Czesław Rzepiński, Henryk Gotlib, Tadeusz Piotr Potworowski, Zygmunt Waliszewski czy Tadeusz Cybulski. Obok aspektu malarsko-przestrzennego ważna była warstwa muzyczna przedstawień – występom Cricot towarzyszyła specjalnie komponowana muzyka, poprzedzały je recitale piosenek lub muzyki klasycznej. Z teatrem współpracowali tacy muzycy jak Jan Ekier i Kazimierz Meyerhold. Ważne postacie związane z Cricot to ponadto m.in. Władysław Józef Dobrowolski, Władysław Woźnik czy Jacek Puget.

W 1955 roku do twórczości teatru nawiązał Tadeusz Kantor wraz z Marią Jaremą i Kazimierzem Mikulskim powołując do życia teatr Cricot 2.

Wystawa prezentowana w przestrzeni CRICOTEKI to pierwsza w historii monograficzna ekspozycja poświęcona teatrowi Cricot. Towarzyszący jej dwujęzyczny katalog zawiera w sobie  teksty naukowe ukazujące polski i międzynarodowy kontekst oraz specyfikę działalności Cricot, a także część ilustracyjną obrazującą projekty kostiumów i scenografii, plakaty, szkice, obrazy olejne, rzeźby i fotografie z polskich i zagranicznych kolekcji – zarówno muzealnych, jak i prywatnych, które zaprezentowano na wystawie.

Prace nad dwuletnim projektem Cricot idzie! rozpoczęto w ramach obchodów Roku Awangardy w Polsce. Projekt zapowiedziała międzynarodowa konferencja naukowa The Avant-Garde: Aesthetic Strategies and Participatory Art, organizowana w dniach 8-10 grudnia 2017 r. przez Cricotekę wraz z Ośrodkiem Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

www.cricoteka.pl