Nowość zdjęcie Estetyka i doświadczenie. Studia i szkice o operze i sztukach pokrewnych

Estetyka i doświadczenie. Studia i szkice o operze i sztukach pokrewnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

ISBN/ISSN: 978-83-232-3494-4
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 269
Oprawa: broszura

24,00 zł

więcej mniej

Celem książki jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób poprzez działania artystyczne dokonuje się specyficzny paradoks uobecnienia tego, co stanowi istotną wartość i jakość procesu mimetycznego jako formy doświadczania świata. Autorka przedstawia rozważania analityczno-interpretacyjne o dziełach sztuki operowej, dramatycznej i filmowej w kolejnych, mocno zróżnicowanych tematycznie szkicach, łącząc co najmniej kilka wątków i motywów przewodnich zagadki estetycznego odbioru, a także pytań o rolę oraz sens sztuki, rozpatrywanej w kontekście historycznym, jak i społeczno-kulturowym w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości.

www.press.amu.edu.pl