Fenomen fado na przykładzie Polski. Poetyka i performance

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

ISBN/ISSN: 978-83-7972-225-9
Miejsce wydania: Szczecin
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 251
Oprawa: broszura

Głównym celem badawczym niniejszej monografii jest przedstawienie kompleksowej analizy zjawiska fado w Polsce, która obejmuje systematyczny opis zarówno poetyki jak i performance’u. W książce przedstawiono ogólną charakterystykę gatunku w kontekście historycznym i teoretycznym. Podjęto się również próby określenia nurtu Novo Fado , jego miejsca względem tradycji folkloru Lizbony, a także ustalenia jakie czynniki wpływają obecnie na internacjonalizację i międzynarodowe uznanie tej formy.

www.azymut.pl