Polonistyka performatywna. O humanistycznych technologiach wytwarzania światów

Wydawnictwo: Universitas

ISBN/ISSN: 97883-242-3198-0
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 372
Oprawa: Broszura ze skrzydełkami

35,00 zł

więcej mniej

Wstęp
Podziękowania
Rozdział I
Edukacja w poszukiwaniu skutecznego paradygmatu 
1. Gdy język ojczysty staje się coraz bardziej obcy 
Po polsku w języku angielskim 
Tożsamość, którą trzeba przewidzieć 
2. Budowanie na wyspach? Szkolne archipelagi tożsamości 
Ekonomia w funkcji mistrza dyskursu edukacyjnego 
Zamiast języka polskiego język ekonomicznej wymiany 
Szkoły – symboliczne wyspy na morzach wymiany ekonomicznej 
Ku poetyce polonocentrycznego dyskursu edukacyjnego 
3. Otwarty polonocentryzm: ramy, poetyka, transgresje 
Kulturoznawcza koncepcja kształcenia dziś 
Od polityki edukacyjnej do poetyki edukacyjnej 
Potrzeba immunizacji polskiego dyskursu edukacyjnego 
Produkcja doświadczenia kulturowego 
Język polski czy spółka z o.o.?
4. Polonistyka szkolna w przestrzeni afektywnej 
Polonistyczny „wielki performer” 
Polonistyka szkolna jako dostarczyciel kulturowego softwaru 
Polonistyczne „aplikacje” do obsługi świata 
Performatywnocentryczna podstawa programowa
Rozdział II
Poetyka performatyki społecznej
1. Pisanie literatury w instytucjach kultury
Literackie budowanie miejsca zadomowienia
Klub literacki jako przestrzeń „redagowania” form doświadczenia
Inicjatywy kulturowe jako pogłębianie działań szkoły
Stymulowanie potrzeby pisania i czytania przez kluby literackie
Czytanie i opisywanie świata jako czynności naturalne
Raport o edukacji kulturalnej w kontekście projektów literackich 
Ku wymianie modeli wolności i wartości przez literaturę 
2. Budzić emocje, wytwarzać realność.
Poezja jako performatyka wydarzenia 
Poetyka promocji/emocji
Literatura afektywna
Emocje na sprzedaż 
Być scenariuszem własnego wydarzenia – poetycka performatyka 
Nie produkować kultury, wywoływać emocje 
3. Poetyckie wytwarzanie realności.
Ku poetyce performatyki społecznej 
Performatywne energie poetyckich afektów 
Poetyckie laboratoria artystyczne –
niejawne fabryki energii społecznej 
Czynić wierszem? Moc poetyckiego wydarzenia 
Poetyckie performowanie wspólnoty 
Poetycka techne kontra przemysł kreatywny 
Rozdział III
Aktywowanie afektywnego kapitału lokalności 
1. Archeologia regionu w opowiadaniach Jana Waśniewskiego 
Globalizacja i zapominanie o korzeniach 
Powrót do literatury autentycznego doświadczenia 
Dialog z przeszłością jak zadanie 
Między gwarą małopolską a śląską 
Język i kultura postnarodowa? 
Po dniówce – przeciwieństwo prozy kolorytu lokalnego
Dokąd prowadzą ścieżki gwary
Opowieści z wnętrza lokalnej kultury
Świat usłyszany w pamięci 
2. Wchodzę w obrazy, tworzę krajobrazy 
Horyzont jako przestrzeń mentalna 
Od doświadczenia miejsca do przestrzeni hybrydowych 
Transmedialne krajobrazy, pamięć rozwibrowana 
Krajobraz z krajobrazów 
Dom wśród krajobrazów zwielokrotnionych 
3. Polskie Akropolis czy środkowoeuropejski meeting point?
Uniwersytet – przedmieścia współczesnego nie-miejsca
Artystyczne i uniwersyteckie doświadczenie Krakowa
z końca XX w. 
Spektakle konsumpcji, wawelskie symulakra i blaknąca pamięć miejsca 
Rozdział IV
Ku sprawczej mocy języka i afektu – polonista w nurtach art @ sciencE 
1. Stany graniczne literatury: przypadek lektury szkolnej 
Lektura jako analityczny obowiązek 
Awans lektury kompensacyjnej 
Samplowanie lektury – mentalne gry w cudzych światach 
Widzieć literaturę, przekraczać granicę słowa 
2. Poza kartki: afektywne pismo mobilnego performera 
Jednostkowość jako obszar produkcji siebie
Sztuka jako naukowy eksperyment 
Poetycko-performatywne afordancje
Artysta swojego krajobrazu
Biotechnologia afektywnego wydarzenia ja
Performatywna odkrywczość mobilnych afordancji 
3. Transmedialne ja: podmiot performatywny w relacji z kulturą 
Czy wiesz, że bywasz kim chcesz? 
Twarda odpowiedź modernistów 
Podmiot transmedialny – performowanie siebie 
Ponowoczesne horyzonty doświadczenia 
Transmedialne ja w continuum realności on-line i 3D 
4. Od fantazmatu do nowych form dramatu egzystencji 
Podmiot narracji versus aktor dramatu 
Dramatyka doświadczenia, czyli anihilacja systemów 
Zamiast kultury wszechobecne wszystko 
Uciekająca scena ponowoczesnej realności 
Transmedialne ja w teatrze polskim 
Dramatyka transmedialnego objawienia 
Zamiast bohatera transmedialne ja, zamiast sceny transmedialne otwarcie 
5. Więcej niż teatr, więcej niż media: scena rzeczywistości rozszerzonej
Mediatyzacja sceny współczesnej 
Teatr jako model maszyny antropologicznej 
Widz – afektywna maszyna biocybernetyczna 
Atrakcyjność afektywnego poznania 
Medialne poszerzanie sceny 
Mediatyka rzeczywistości rozszerzonej 
Rozdział V
Dramaturgia współczesnego wydarzenia edukacyjnego 
1. Edukacja teatralna w Polsce – zarys diagnozy 
„Ogromna” scena lekcji polskiego 
Edukacja teatralna w szerokim ujęciu 
Edukacja teatralna w szkołach 
Między tekstocentryzmem a społeczeństwem spektaklu 
Być w środku sztuki – dydaktyka artystycznego zobowiązania 
2. Ciało artysty / ciało poezji w teatrze Tadeusza Kantora 
Teatralny moment tworzenia języka 
Od tysięcy zapisanych stron ku tysiącom teatralnych wzruszeń 
Tadeusza Kantora „cud poezji” 
Tadeusza Kantora moment ucieleśnienia języka 
3. Afekt, moc, pragnienie, pożądanie.
Antyczny heros we współczesnym filmie i teatrze 
Od dydaktycznej niemocy ku źródłom mitycznych pragnień 
Mityczny piąty element 
Brad Pitt jako Achilles, czyli podążaj szlakiem bogów 
Zapragnąć boga w teatrze: Orestes, widownia i Apollo 
Czy język polski może być mową bogów?
Kasandra/Wysocka w Odprawie posłów greckich
4. Szkolne laboratoria teatralne 2.0 
Edukacja teatralna w kulturze 1.0 
Wyznaczniki kultury 2.0 
Teatr 2.0 – czyli w środowisku afektów i softwarów 
Teatralne laboratorium syntez realności i wirtualności 
Nowe przestrzenie naszych „pokoików wyobraźni” – ćwiczenia 
Scenariusze i dramaty jako kulturowe performatywy 
Zakończenie
Ku polonistyce performatywnocentrycznej 
Niezadowalająca skuteczność systemu
Ekonomizacja przestrzeni kultury 
Skutki niechęci do polityki językowej 
Poza tekstocentryczność 
Ku transnarodowej edukacji języków ojczystych 
Nota bibliograficzna 
Summary 
Bibliografia 
Indeks nazwisk