Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku

Wydawnictwo: Universitas

ISBN/ISSN: 97883-242-3149-2
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 380
Oprawa: Broszura ze skrzydełkami

ROZDZIAŁ I. WIZJA FOTOGRAFICZNA 
 
I.1. Wprowadzenie 
I.2. Wizja fotograficzna jako badawczy modus operandi
I.3. Fotografia pod ostrzem noża 
I.4. Narodziny paradygmatów fotograficznego oka
 
ROZDZIAŁ II. WIZJA OKA UCIELEŚNIONEGO
II.1. Projekt kinestetycznej wizji fotograficznej
II.2. Obraz 
II.3. Doznanie
II.4. Fotodynamizm / fotografia
II.5. Projekt widzialności fotodynamicznej w duchu nowej nauki 
II.6. Okultyzm w orbicie wizji fotodynamicznej
 
ROZDZIAŁ III. WIZJA OKA UZBROJONEGO
III.1. Wizja protetycznego boga
III.2. Nowe widzenie 
III.3. Foto-oko
III.4. Wizja fotograficzna – medium percepcji
III.5. Światło-pismo
III.6. Laboratorium widzenia
III.7. Pępek świata 
III.8. Temporalność wizji versus kontemplacja
III.9. Ćwiczenia z widzenia
III.10. Odkrywanie / konstruowanie 
III.11. Szok 
III.12. Konstelacje 
III.13. Kosmos / świat / rzeczywistość 
 
ROZDZIAŁ IV. WIZJA OKA ROZPRUTEGO 
IV.1 Wizja fotograficzna jako impuls dla aktywnej imaginacji 
IV.2. Płynne granice 
IV.3. Surrealistyczne doświadczenia na oku 
IV.4. Aktywna imaginacja 
IV.5. Powrót do dzieciństwa
IV.6. Wizja anamorficzna 
IV.7. Medium jako źródło fantasmagorii 
 
ROZDZIAŁ V. WIZJA OKA DOTYKAJĄCEGO 
V.1. Skrywana haptyczność wizji fotograficznej 
V.2. Europa / USA 
V.3. Czysta fotografia 
V.4. Trzecie oko 
V.5. Pomiędzy partykularnym i uniwersalnym 
V.6. Kategoria haptyczności 
V.7. Obiekt haptyczny – substytucja
V.8. Obiekt haptyczny – pragnienie dotyku 
 
ZAKOŃCZENIE 
SPIS ILUSTRACJI  
PODZIĘKOWANIA  
BIBLIOGRAFIA 
INDEKS NAZWISK