Krótki traktat z ontologii przejściowej

Przekład: Marek Karaś

Wydawnictwo: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

ISBN/ISSN: 978-83-65787-24-8
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 228
Oprawa: broszura

32,50 zł

więcej mniej

Do filozofii należy wypowiedzenie i uzasadnienie równania: matematyka = ontologia. Czyniąc to, filozofia sama uwalnia się od swego pozornie najwyższego zadania: stwierdza, że nie do niej należy myślenie bytu jako bytu. Ruch, przez który filozofia oczyszcza się z tego, co jej nie przypada, jest obecny w całej historii filozofii.

Myślenie jako filozofia organizowało od zawsze – w pierwotnym pęknięciu swej dyspozycji – równocześnie z normatywną władzą jedności także ochronę przed tą władzą, subtrakcję spod tej władzy.

www.azymut.pl