Wczoraj i dziś - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego z pozycji ery multimediów

Wydawnictwo: Primum Verbum

ISBN/ISSN: 978-83-65237-51-4
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 39
Oprawa: broszura

Książka Anieli Książek-Szczepanikowej to epilog stanowiący uzupełnienie poprzedniej publikacji autorki pt. Otwieranie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Książek-Szczepanikowa unaocznia mnogość postaw odbiorczych wobec dzieła literackiego ukształtowanych i determinowanej przez erę multimediów, podkreśla wielopłaszczyznowość sensów, nawet tych pozornie jednoznacznych, określonych przez autora, a także związek percepcyjny między utworem a odbiorcą, umożliwiający nieustanne, indywidualne odtwarzanie pierwotnego kształtu działa. Dzięki temu dowodzi, że żaden tekst nie powinien być skazany na niebyt: właściwy odbiorca jest bowiem w stanie odczytać emocje autora, zrekonstruować świat jego wartości i rzeczywistości, w jakiej przyszło mu funkcjonować – jest w stanie wyjść poza utarte schematy interpretacyjne.

W związku z tym badaczka podejmuje próbę reinterpretacji poszczególnych wątków najbardziej znanego dramatu Stanisława Wyspiańskiego: przypatruje się postaciom dramatu i wydarzeniom z pozycji oddalenia, z pewnej perspektywy, odwołuje się do osobistych doświadczeń poety i wypowiedzi dwudziestowiecznych krytyków literackich oraz współczesnych badaczy, a także różnych sposobów postrzegania sztuki, między innymi do tektoniki, ukazując geniusz i wizjonerstwo dzieła.

Autorka dowodzi, że dzieło sztuki ma charakter otwarty, a odbiorca podczas interdyscyplinarnych poszukiwań staje się współtwórcą.

primumverbum.istore.pl

Klienci kupili również