Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach

Henryka Olszewska-Jarema, Anna Sarna

Wydawnictwo: Muzeum Śląskie w Katowicach

ISBN/ISSN: 978-83-62593-32-3
Miejsce wydania: Katowice
Rok wydania: 2012
Format: 225 x 275
Liczba stron: 343
Oprawa: twarda

Andrzej K. Olszewski, odnosząc się do charakteru polskiego plakatu, zauważył, iż plakat polski minimalnie służył reklamie handlowej, ale może właśnie dzięki tej okoliczności plakat ten tak udanie zintegrował wymiar reklamowy z artystycznym, stając się przy okazji zapisem politycznego i przede wszystkim kulturalnego życia Polski. Wybrane prace dwudziestu artystów pomieszczone w tym tomie, to spotkanie zarówno z przedstawicielami najstarszej generacji plakacistów polskich, jak i z reprezentantami pokolenia, które wsparło się na dorobku polskiej szkoły plakatu.

Papier kredowy, ilustracje kolorowe, wstęp i wprowadzenie w języku polskim, angielskim i niemieckim.

muzeumslaskie.pl