Teatr Wielki - Opera Narodowa 50/50

Wydawnictwo: Teatr Wielki - Opera Narodowa

ISBN/ISSN: 978-83-65161-25-3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 220
Oprawa: twarda

Zdjęcia: Nicolas Grospierre oraz archiwum TW-ON
Teksty: Igor Gałązkiewicz, Bogusław Kaczyński, Sylwia Chutnik, Beata Chomątowska, Jarosław Trybuś, Adam Mazur
Noty i komentarze (Archiwum): prof. Małgorzata Komorowska, dr Daria Rzepiela
Tłumaczenie: Monika Tacikowska
Publikacja polsko-angielska

Czytaj więcej

90,00 zł

więcej mniej

Książkę otwiera cykl 50/50 Nicolasa Grospierre’a, czyli pięćdziesiąt fotografii prezentujących architekturę Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, powstałych w związku z pięćdziesiątą rocznicą jego odbudowy. Zdjęcia dokumentują bogatą i wielowymiarową przestrzeń Teatru, kadrując jego najciekawsze fragmenty.

Wyobraźnia czytelników pobudzona zdjęciami artysty oddana zostaje w dalszej części publikacji autorom tekstów: Beacie Chomątowskiej, Sylwii Chutnik, Adamowi Mazurowi, Bogusławowi Kaczyńskiemu oraz Jarosławowi Trybusiowi. Znajdziemy tu żywe, pełne pasji wspomnienia artystów tworzących tę scenę przez minione pięćdziesiąt lat – w bardzo sugestywnej opowieści autorstwa Bogusława Kaczyńskiego. Teatr, jego entourage to mozaika złożona z wybitnych postaci i niezwykłych momentów, dzięki którym adres plac Teatralny 1 stał się, na powrót po odbudowie, synonimem miejsca najwyższej artystycznej jakości. O Bohdanie Pniewskim, jednym z najwybitniejszych architektów XX wieku i autorze odbudowy teatru, pisze w formie wartkiego reportażu Beata Chomątowska. Z jej tekstem koresponduje spojrzenie na szeroką twórczość Pniewskiego przedstawione przez Jarosława Trybusia. Z drugiej strony o fotografii Nicolasa Grospierre’a w swoim eseju opowiada Adam Mazur, Sylwia Chutnik zaś przedstawia historię Teatru w lekko onirycznej, baśniowej odsłonie.

Pozycję zamyka Archiwum – wybór szkiców i zdjęć prezentujących proces odbudowy Teatru Wielkiego, w całości opatrzony komentarzami prof. Małgorzaty Komorowskiej i dr Darii Rzepieli. To retrospektywne ujęcie koresponduje ze współczesnym zdjęciami, tworząc wraz z nimi klamrę minionych pięćdziesięciu lat. Rzadko oglądane dokumentalne fotografie przenoszą czytelników w lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, a w wielu wypadkach głos oddany został świadkom tamtej epoki: Bohdanowi Pniewskiemu, Antoniemu Słonimskiemu, Tadeuszowi Gronowskiemu, Janowi Koszczyc-Witkiewiczowi czy Zygmuntowi Mycielskiemu.

butik.teatrwielki.pl