Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Wydawnictwo: Instytut Historii PAN

ISBN/ISSN: 978-83-65880-11-6
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 462
Oprawa: broszura

Tom jest efektem grantu NPRH: Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX-XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość, nr 12H 12 0140 81, realizowanego na Wydziale Historycznym UW, kierownikiem projektu był dr Artur Markowski

Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Tom współfinansowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN