Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

ISBN/ISSN: 978-83-8018-171-7
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 235
Oprawa: broszura
Dostępność: od 3 do 5 dni

Kolejna z cyklu poświęconego badaniom zależności zjawisk społeczno-politycznych, przede wszystkim konfliktów powstających w życiu publicznym, z działalnością na niwie kultury i sztuki. Wyodrębniono w niej dwie części: Obraz wojny w wybranych dziełach literackich oraz Kultura i sztuka wojenna jako element oddziaływania propagandowego i budowania tożsamości narodowej. Autorami artykułów są pracownicy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz kilkunastu krajowych ośrodków naukowych, wśród których są zarówno doświadczeni badacze problematyki, jak i osoby debiutujące w tej dziedzinie.