Muzyka popularna i jej odbiorcy w poszukiwaniu autorytetu

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK

ISBN/ISSN: 978-83-231-3956-0
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 350
Oprawa: broszura

Książka opowiada o uwodzicielskiej sile dźwięków zorganizowanych w muzykę i o tym, że bardzo często człowiek poddaje się takiemu uwodzeniu, zarówno w sytuacjach publicznych, jak i w życiu codziennym, przy wykonywaniu domowych czynności. Istotne jest to, że poszukiwanie doznań estetycznych i emocjonalnych przy obcowaniu z muzyką nie jest motywowane jedynie wynikiem osobistego gustu. Nasze upodobania muzyczne są przedstawione w książce jako wynik oddziaływania mediów, uwarunkowań klasowych i kulturowych oraz kierowania się w wyborach estetycznych ciągłymi naciskami, wywieranymi ze strony autorytetów społecznych oraz środowisk, w których żyjemy.

www.azymut.pl