Wyprzedaż zdjęcie Skriabin. Mistyczna droga muzyki

Skriabin. Mistyczna droga muzyki

Jacek Szerszenowicz

Wydawnictwo: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

ISBN/ISSN: 978-83-60929-52-0
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 266
Oprawa: twarda

24,50 zł

więcej mniej

Zawartość:

Wprowadzenie
Introduction
Jacek Szerszenowicz Konteksty psychologiczne i filozoficzne estetyki A. Skriabina
Sławomir Mazurek Rosyjski renesans religijno-filozoficzny
Marcin M. Bogusławski Skriabin, prawosławie i ponowoczesność
Piotr Nikolski Religijne poszukiwania Skriabina w świetle prawosławia
Stanisław Obirek Idee teozofii a współczesny dialog między religiami
Krzysztof Matuszewski Mistycyzm zachodnioeuropejski - aproksymacje
Joanna Ślósarska Dyskursywność mitologemów Hermesa i Prometeusza w estetyce mistycznej Aleksandra Skriabina
Wiesna Mond-Kozłowska Taniec mistyczny w kulturze starożytnej. Studium o możliwej kosmogonicznej naturze tańca jako inspiracji twórczej Aleksandra Skriabina
Grzegorz Sztabiński Mistyczne drogi malarstwa. Teozofia w twórczości Wassilego Kandinsky'ego i Pieta Mondriana
Małgorzata Janicka-Słysz Idea kosmiczna w twórczości Vytautasa Bacevičiusa
Marta Szoka Wątki kosmologiczne w twórczości Charlesa Ivesa i George'a Crumba
Agnieszka Draus Mitologia kosmiczna Karlheinza Stockhausena
Tomasz Baranowski Od "Hymnu do sztuki" do "Misterium wszechsztuk". Droga twórcza Skriabina w świetle jej pozamuzycznych kontrapunktów
Marcin Trzęsiok W lesie symboli. Na tropie retoryki muzycznej Aleksandra Skriabina
Piotr Kędzierski Język muzyki fortepianowej Skriabina


Fragment wprowadzenia:

"W kwietniu 2015 roku - w stulecie śmierci Aleksandra Skriabina - staraniem Katedry Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi odbyła się konferencja naukowa pod hasłem "Mistyczna droga muzyki". Na kanwie wystąpień uczestników konferencji powstał niniejszy zbiór artykułów, którego ideą przewodnią jest spojrzenie na twórczość Skriabina z różnych perspektyw i z różnych odległości. Autorzy - reprezentujący różne specjalności naukowe - biorą pod uwagę to, co się działo w kulturze rosyjskiej w czasach kompozytora, co było (i jest) istotne dla duchowości religijnej, w jakiej wyrastał, to, co poprzez mity i archetypy kultury można wyczytać z jego dzieł, a także to, co próbowali osiągnąć inni artyści, działający w podobnym duchu."

www.amuz.lodz.pl