Historia dramatu: antyk, średniowiecze

Wydawnictwo: PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie

ISBN/ISSN: 83-905328-7-5
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 130
Oprawa: broszura

35,00 zł

więcej mniej

Książka niniejsza przeznaczona jest dla studentów szkół teatralnych, którzy w ramach kursu historii dramatu i teatru powszechnego poznają dzieje sceny od antyku po dokonania ostatnich dziesięcioleci XX wieku. Zakres tematyczny ujęty w podtytule ksiązki: Antyk - Średniowiecze obejmuje program zajęć na I roku studiów aktorskich. Zawarte w niej wiadomosci dotyczą historii powstania i rozwoju teatru antycznego i średniowiecznego, dzieje podstawowych gatunków dramatycznych i omówienia wybranych problemów.

www.pwst.krakow.pl