Conradiana

Wydawnictwo: Wydawnictwo WIĘŹ

ISBN/ISSN: 978-83-65424-21-1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 238
Oprawa: Broszura ze skrzydełkami

W książce po raz pierwszy przedrukowano cały zachowany dorobek conradowski wybitnego krytyka i myśliciela Rafała Marcelego Blütha (1891-1939), dotychczas w dużej części rozproszony w prasie międzywojennej. Blüth pytał o psychologiczne powody młodzieńczej decyzji opuszczenia kraju przez przyszłego pisarza, tropił związki jego biografii z twórczością, analizował pesymistyczny, choć wolny od rozpaczy światopogląd Conrada. Szkice Blütha pisane przystępnym językiem, zachowując walor pracy naukowej, są barwną opowieścią o różnych aspektach twórczości i biografii Conrada.

www.azymut.pl